به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بهرام سرمست در دیدار جمعی از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست و اعضای تشکل ها و فعالان زیست محیطی استان قم گفت: در حال حاضر انسان ها با بحران ها و ابرچالش های زیست محیطی مواجه شده اند و همگان از هر دین و نژاد و ملیت برای زندگی بهتر و سالم تر تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه انسان ها به وسیله ماشین و تکنولوژی طبیعت را تسخیر کرده است، اظهار داشت: انسان ها با بهره برداری ظالمانه از طبیعت و سلطه بر منابع، چرخه طبیعت را برهم زده اند، اما خودشان بر اثر برهم خوردن تعادل طبیعت، دچار مخاطرات زیست محیطی شده اند.

استاندار قم دو رویکرد متضاد در برابر محیط زیست که یکی به دنبال حفظ طبیعت و دیگری به دنبال تسخیر بی حد طبیعت است مورد توجه قرار داد و گفت: ما همه در مسأله لزوم حفظ محیط زیست هم داستان هستیم، اما بر اساس نیازها و اقتضائات جامعه، باید تعارض ها را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه محیط زیست امانت آیندگان است که باید نسبت به آن مسؤولیت پذیر باشیم، تصریح کرد: باید برای دستیابی به تعادل در حفظ محیط زیست و برخورداری از تولید و صنعت، به خوبی نیازسنجی و اولویت بندی کنیم.

سرمست با اشاره به گسترش آلودگی های زیست محیطی در جامعه و به خطر افتادن تمامی عناصر حیات، گفت: هرکدام از دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، وظایف و تکالیفی برعهده دارند که باید تلاش کنیم برای انجام آنها از تعارض ها و ناهماهنگی ها کاسته شود.

وی بر ضرورت توجه به اولویت های زیست محیطی در تمامی طرح ها و برنامه ها تأکید کرد و گفت: با وجود پیشرفت و ترقی در همه عرصه ها در کشورمان، نتوانسته ایم به لحاظ زیستی به اهداف مطلوب دست پیدا کنیم، از این رو باید تا جایی که می توانیم ضمن توجه به لزوم توسعه اقتصادی، دغدغه های زیست محیطی را رعایت کنیم.