به گزارش خبرگزاری برنا از قم، احمد امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان، با اشاره به نشست خود با وزیر جهاد کشاورزی، گفت: این نشست در راستای سفر به پاکستان و پس از بازگشت از این سفر برگزار شد و در این جلسه با حجتی و معاونان وی در خصوص پیگیری مذاکرات صورت گرفته در سفر و تشکیل کمیته تهاتر در محل هیأت رئیسه گفت‌وگوهایی انجام شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این نشست مقرر شد معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شرکت بازرگانی جهت پیگیری مذاکرات سفر هیأت پارلمانی ایران به این کشور سفر کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.