پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری استان قم، امروز با حضور بیش از 2000 پرستار در قم برگزار شد.

لینک کوتاه خبر