به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان قم گفت: باتوجه به پیگیریهای ستادی و استانی و اختصاص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و سیصد ملیون ریال اسناد خسارت متفرقه سال گذشته تسویه حساب گردید.

رضا تلخابی بیان داشت:  :تعداد70 پرونده در صندوق کارمندی به مبلغ دو میلیاردو سیصدو چهل ملیون ریال و تعداد 133 پرونده درصندوق سایراقشاربه مبلغ دومیلیارد دو سیصد و هفتاد ملیون ریال ،وتعداد 35 پرونده نیز در صندوق ایرانیان به مبلغ چهارصدونه ملیون ریال در این مقطع که مربوط به سال 97 بود پرداخت گردید.

وی   اضافه کرد :بیمه شده گان محترم هنگام مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد و اخذ خدمات درمانی لازم،برابر مقررات و ضوابط مربوطه 6 ماه فرصت دارند تا با ارائه مدارک لازم به واحد خسارت متفرقه برای اخذ سهم بیمه گر پایه اقدام نمایند.

شایان ذکر است برای اطلاع از مدارک لازم برای دریافت اسناد خسارت متفرقه بیمه شده گان میتوانند به سایت اداره کل و یا با شماره تلفن 32031165 واحد دریافت خسارت متفرقه تماس حاصل فرمایند .