مدال آوران و افتخار آفرینان ورزش استان قم در سال 97، با اهدا لوح و جوائزی تجلیل شدند.

لینک کوتاه خبر