به گزارش خبرگزاری برنا، این بوستان که جزو محدوده تفریحی و گردشگری هزار هکتاری کوهستان است و در کنار آن پروژه‌هایی چون بوستان کوثر، بوستان زائر و باغ پرندگان در حال اجرا است، با مشارکت شرکت خط و ابنیه فلق عملیاتی و احداث خواهد شد.

بوستان خضر نبی قم

براساس این گزارش تامین اعتبارات این ‌پروژه که در محوطه ای به وسعت 100 هکتار شامل مسیرهای پیاده روی، دوچرخه سواری، کوه پیمایی هر کدام به طول 2.5 کیلومتر و احداث میادین با استفاده ازآسفالت و موزائیک های رنگی درهم و احداث دیوار حایل مسیر کوه پیمایی در محل ترانشه‌ها و جدول بندی در محل های مورد نیاز به میزان 70،000 تن مصالح سنگی خواهد بود، از محل اعتبارات استانی قم خواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: