به گزارش خبرگزاری برنا از قم ، مهدی کاهه با تایید خبر دستگیری افزوده است که در راستای عمل به فرمایشات و منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، حسب گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان قم و همچنین تحقیقات جامع مقام قضایی، مدیر اسبق غله قم پس از تفهیم اتهام موصوف، به دلیل عجز از تودیع وثیقه نخست بازداشت و پس از تودیع وثیقه اکنون آزاد شده است.

کاهه افزود: با همکاری اداره کل سازمان بازرسی استان بر فعالیت ادارات و نهادهای دولتی با جدیت و دقت بیشتری نظارت خواهد شد و در صورت محرز شدن هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعی با متخلفان صورت می‌پذیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: