معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از پلمپ یک واحد دندانسازی غیرمجاز در استان قم خبر داد.

لینک کوتاه خبر