به گزارش خبرگزاری برنا از قم، اسماعیل اسدی اظهار داشت: این اقدام در راستای اعمال نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در استان صورت گرفته و کارشناسان مربوطه  در مدت مذکور ۲۵۷ پروژه  با متراژ ۱۹۸ هزار مترمربع را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: این نظارت و بازرسی ها،کاهش قابل ملاحظه تخلفات ساختمانی را در پی داشته است.

وی ادامه داد: اقدامات گسترده ای در بازنگری و اصلاح در نحوه ارائه خدمات مهندسی ساختمان با هدف ارتقای کیفیت و در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری در ساخت و سازهای استان از ابتدای سالجاری تاکنون صورت پذیرفته است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون همچنین مجوز فعالیت در قالب صدور پروانه اشتغال بکار درحرفه های مرتبط با ساختمان شامل اشخاص حقیقی در رده های مهندسی، کاردانی و معماران تجربی، شرکت های طراح، ناظر ویا مجری حقوقی ،شرکت های آزمایشگاه ساختمانی( ژئوتکنیک،بتن و جوش)، سازندگان مسکن و ساختمان و انبوه سازان (حقیقی و حقوقی) به تعداد ۸۷۰ پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی و هشت پروانه اشتغال بکار شرکت حقوقی صادر شده است.

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان این که عملکرد مراجع صدور پروانه ساختمان ، مهندسان و شرکت های حقوقی شاغل در بخش طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و همچنین آزمایشگاه های مرتبط مورد بررسی و پایش مداوم قرار می گیرد، توضیح داد: در هر مرحله از بررسی این مراکز و شرکت ها، در صورت محرز شدن تخلفات، طبق قانون دستور توقف پروژه به مرجع صدور پروانه داده می شود.