به گزارش خبرگزاری برنا از قم، طیب احمدی اظهار کرد: پس از رهاسازی حقابه زیست محیطی رودخانه قمرود، گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست در مسیر رودخانه به منظور مقابله با تخلفات احتمالی به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود.

وی از دستگیری ماهیگیران متخلف در حاشیه رودخانه قمرود در منطقه نیزار خبر داد و گفت: در روزهای گذشته سه متخلف که با تور و قلاب در این منطقه به ماهیگیری مشغول بودند، دستگیر و حدود 90 قطعه ماهی کپور به همراه ابزار و ادوات تخلف از آنها کشف و ضبط شد.