به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت الله شبیری زنجانی با حضور در منزل آیت الله امینی، از این استاد برجسته حوزه عیادت کرد.

یادآور می شود آیت الله امینی چند روز در بیمارستان شهید بهشتی(ره) بستری بوده و مراجع و بزرگان حوزه از ایشان عیادت کرده بودند.