به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر محمود پرهام با اشاره به عملکرد اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم طی شش ماهه اول سال جاری گفت: 248 مورد بازرسی و بازدید از مطب های عمومی، متخصصین و دندانپزشکی استان انجام شد و 36 مورد نیز تایید محل مطب و مراکز دفاتر کار صورت گرفت.

وی بیان داشت: طی این مدت از بیمارستان های استان 40 مورد بازرسی انجام و 157 مورد نیز بازرسی از درمانگاه های عمومی و تخصصی و مراکز جراحی محدود صورت گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فعالیت مراکز پیراپزشکی و موسسات گفت: در طول این مدت 122 مورد بازرسی از این مراکز انجام و 52 مورد نیز بازرسی از مراکز مشاوره و دفاتر کار مامایی و زنان نیز انجام شده است.

دکتر پرهام گفت: طی این مدت 98 مورد ارجاع به کمیسیون ماده 11 و 19 مورد نیز ارجاع تخلفات پزشکی به سازمان نظام پزشکی استان صورت گرفت و 36 مورد نیز معرفی به دادگاه انجام شد.

وی با اشاره به فعالیت سامانه 190 گفت: همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل با شماره 190 تماس گرفته و گزارش خود را ارائه دهند که در شش ماهه اول امسال، 122 مورد شکایت ثبت شده در این سامانه، رسیدگی شده است.