به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر قدیر گفت: طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، آنهایی که تحت پوشش هر نوع بیمه ای هستند، فرانشیز آنها و هزینه های درمانی آنها رایگان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین آنهایی که فاقد پوشش بیمه ای هستند، این افراد نیز بر روی تخت، بیمه همگانی شده و به دنبال آن تمامی هزینه های درمانی آنها نیز رایگان خواهد بود.

دکتر قدیر بیان داشت: در مورد اتباع خارجی نیز آن دسته از اتباع که کارت آمایش دارند، بر روی تخت بیمه شده و تمامی هزینه ها و فرانشیز آنها نیز رایگان خواهد شد و اتباعی که فاقد کارت آمایش هستند نیز تمامی هزینه های آنها رایگان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: