به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، حجت الاسلام رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.

او ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آنهم در چارچوب قوانین و مقرارت میداند که تعرض به متهم ولو اوباش، قطعا مجاز نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: