در سومین روز از هفته دولت و ارتباط مستقیم ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور و با حضور استاندار لرستان در روستای نمکلان بخش بیران شهر پروژه های توسعه خدمات زیربنایی روستایی در حوزه های گاز، آب، مخابرات، راه روستایی، برق و بهداشت افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر