«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص اهمیت پیوستن به FATF  گفت: هیچ کسی درباره FATF، پالرمو و لوایح چهارگانه ادعا نکرد که این لوایح کشور را گل و بلبل می کند. اما این ادعا را داریم که اگر تصویب نشود وضع بدتر خواهد شد و در واقع  انتخاب بین بد و بدتر است.

وی گفت: با پیوستن به FATF  بهانه را از برخی کشورها می گیریم. در بند 2 ماده دو FATF ماده ای بود که مانند کشورهای دیگر شرط داشتیم و شرط مان را گذاشتیم، نمی دانم که دوستان به چه دلیلی این قدر مخالفت می کنند.

ایمن‌آبادی ادامه داد: رسما در رسانه ها اعلام کردیم که به نهضت هایی که مورد ظلم صهیونیست هستند کمک می کنیم و ابایی نداریم، مدل های کمک نیز مشخص است ولی اینکه از هر چیزی پرهیز کنیم اتفاق خوبی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر  به FATF نپیوندیم این چند کشوری که در حال حاضر با ما همکاری می کنند، دیگر همکاری نخواهند کرد. در واقع با کار خودمان دست آنها را از پشت می بندیم پس تلاش کنیم تا FATF پذیرفته شود.