به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان ‌شمالی گفت: فروش یک میلیارد تومان صنایع دستی خراسان شمالیهشت ماه گذشته شرایط فروش برای  140 نفر در نمایشگاه های استانی و 12 بازارچه موقت مهیا شد.

علی عابدی با اشاره به صادرات برخی از صنایع دستی تولید شده در استان، افزود: گلیم و منسوجات سنتی خراسان شمالی در کشورهای اروپایی، آسیای میانه، لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس طرفدان بسیاری دارد.

وی از پرداخت 315 میلیون تومان تسهیلات چهار درصد 36 ماهه و صدور 350 مجوز در حوزه مشاغل خانگی به 42 رشته مشاغل خانگی خبر داد و گفت: در این خصوص 500 هنرجو، آموزش های لازم را فرا گرفتند.

15 هزار نفر در 51 رشته صنایع دستی خراسان شمالی فعالیت می کنند.