اهمیت محیط زیست:

محیط زیست یعنی آن محیطی که همه انسانها و موجودات در آن پدید آمده اند تا برای ادامه زندگی خویش در آن محیط نقش خود را دنبال کنند حفظ محیط زیست بمنظور حمایت از همان محیط ،جهت داشتن زندگی سالم است که آن محیط از سه بخش آب خاک و هوا تشکیل شده است.

در تبلیغات از نوع کاغذ امروزه هیچ گونه اصول درستی اجرا نشده است و باعث آلودگی محیط می شود این تبلیغات بی رویه هم منجر به آلودگی هوا هم قطع بیشتر درختان می شود.

در تبلیغات انتخاباتی صوتی باعث آزار اذیت و بهم زدن آرامش مردم می شود که آنها را از کار و زندگی خود می زنند و افسردگی را بالا می برند این اسیب اجتماعی آلودگی صوتی شناخته شده است.

لذا برای فرهنگ سازی صحیح انتخابات بایستی در صرفه جویی کاغذ و حفظ محیط زیست سالم و رعایت حقوق شهروندی در رابطه با الودگی صوتی از نامزدهای انتخاباتی خواسته میشود موارد فوق را در هنگام شروع تبلیغات سرلوحه کار قرار دهند؛ قابل ذکر است که تبلیغات کاغذی هم بر زیبایی شهر و هم بر محیط تاثیر متفی دارد و تبلیغات صوتی بر اعصاب روان مردم اثرات ناخوشایندی می گذارد که در اینجا می توان گفت برای اجرای فرهنگ و اخلاق صحیح انتخابات پیشنهاد میشود بحای این همه هزینه های هنگفتی که در بر می گیرد نصب چندین بنر بزرگ و تعداد محدودی پوستر در محل های مشخص شده و شبکه های رسانه ی و اجتماعی انجام شود و این کار اقدامی بسیار شایسته است و در هزینه ها صرفه جویی می شود که این ماب التفاوت این پول را میتوان صرف کارهای عام المنفعه کرد که این کار جای تقدیر دارد.

تبلیغات رسانه ای جایگزین تبلیغات کاغذی

امروزه خوشبختانه ارتباطات رسانه ای تا حدودی جای ارتباطات کاغذی را گرفته است که اینکار در دنیای مدرن نقش ویژه دارد.

اگر چه ارتباطات رسانه ای، شبکه های اجتماعی، سایت های خبری از نظر سلامتی خود نیز چندان بی خطر نیستند و گزارشاتی درباره امواج ماهواره ای پیامدهای موبایل در میان کسانی که از گوشی های موبایل استفاده بی رویه می کنند در دست است.

البته باید گفت که ارتباطات رسانه ای محدود به موبایل نیست و زیان ارتباطات رسانه ی کمتر از ارتباطات کاغذی است. بنابراین مطلوب است به جای کاغذ از رسانه ها استفاده حداکثری شود تا از هدر رفتن میلیون ها تن کاغذ و آلودگی محیط جلوگیری شود که این کار سه مزیت دارد..

عدم آلودگی محیط،کاسته شدن هزینه ها،دارای سرعت بالای هستند

نقش سازمان های مردم نهاد:

این سازمان ها تشکیل شده از خود مردم هستند و وابسته به هیچ گونه نهاد دولتی نیستند بلکه طبق اهداف و فعالیت ها و قوانین با اداره ها دولتی ارتباط برقرار می کنند و به نفع مردم قدم می دارند نقش موثر و هدف خدمت به همنوعان خود را درپی دارند و نباید در برخورد با رفتارهای محیط زیستی کم بیارند از این جهت بایستی برای نظرات خود و خواسته های مردم نترس و مطالبه گر حقوق مردم باشد و اعتراضات خود را در چارچوب قانون خود را اظهار و مراجع بالاتر مراجعه کنند و نباید بی تفاوت بگذریم امروزه سازمانهای مردم نهاد نقش سازنده ی را دنبال میکنند،طوری رفتار می کنند که دیگران از آنها الگو بگیرند.

در عوض می توان گفت آنچه که ما از دیگران نیاز داریم بایستی خودمان آن را رعایت کنیم و برای بهبود این کار نیاز مبرم به همکاری و همدلی در کارهای مشارکتی و گروهی دارد تا به راحتی به وظایف مربوطه بپردازند.

نویسنده: کورش (خیرالله) حسنوند مدیر مؤسسه فرهنگی بلوط زاگرس