دیروز در سنگر دفاع از وطن دستش را هدیه داد تا یک وجب از خاک ایران به دست بیگانگان نیفتد ، امروز در سنگر تولید تلاش می کند ایران آباد بماند. آری این روایت زندگی پس از دوران جنگ تحمیلی ، جعفر اسکندری جانباز ۵۰ درصد دوران دفاع مقدس است ، او نیز همانند دیگر همرزمان خود قسم خورده تا آخرین قطره خون خود را فدای ایران کند.

لینک کوتاه خبر