بانوان تنیسور اراکی این روزها به همت هیئت تنیس استان مرکزی تمرینات خود را در زمین اختصاصی مجموعه ۵ مرداد اراک با جدیت پیگیری می کنند.

لینک کوتاه خبر