عصر امروز مدیر عامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس از مراحل ساخت دو مخزن یک میلیون بشکه ای این مجتمع در شرکت فراپتروسازان انرژی اراک بازدید به عمل آورد.

لینک کوتاه خبر