این روزها کلانشهر اراک به کارگاه عمرانی بدل شده به طوری که هر نقطه از شهر یک پروژه در حال تکمیل شدن است.

لینک کوتاه خبر