به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی سید محمد حسینی مدیر کل میراث فرهنگی استان در این جلسه گفت: این اداره کل پیگیری های لازم جهت ساماندهی این مقبره را انجام داده است و با فراخوان و از طریق مسابقه از کلیه متخصصان، اساتید و مشاوران در زمینه معماری دعوت به عمل آمده است.

وی گفت: این طرح باید با همکاری فرمانداری تفرش و مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری به پایان برسد.

فرماندار تفرش نیز در جمع اعضای ستاد ساماندهی مقبره دکتر محمود حسابی گفت: طرح حسابیه باید در شان و منزلت مقام علمی دکتر حسابی تهیه و اجرا شود.

علی میرزایی گفت: پمپ بنزین کارکردهای شهری و فراشهری دارد ولی همجواری آن با مناطق مسکونی، توجیه امنیتی ندارد.

میرزایی اظهار کرد: پمپ بنزین کنار مقبره پروفسور حسابی به مکان دیگری منتقل و مجوز ساخت پمپ بنزین در مبادی ورودی و خروجی شهرستان صادر می شود.

وی به تشکیل کمیته مکانیابی در شهرستان اشاره کرد و افزود: در این کمیته، مکانهایی که پمپ بنزین می تواند به آنجا منتقل شود، شناسایی می شوند و با نظر مالک، پمپ بنزین به آنجا منتقل می شود.

فرماندار تفرش خاطرنشان کرد: داخل حریم طرح حسابیه، چهار منزل شخصی وجود دارد که پس از انجام مذاکره با مالکان آنها و با توجه به نظرات کارشناسی، زمین هایی در مناطق دیگر شهر به صاحبان آنها واگذار می شود.

حمیدرضا نوازانی مدیر کل دفتر فنی و عمرانی استانداری مرکزی نیز گفت: ساماندهی اطراف مقبره پروفسور حسابی از تاکیدات سفر ریاست جمهوری است که برای انجام این مهم پس از انتقال منازل مسکونی و اداری که در طرح حسابیه قرار دارند، این طرح انجام می شود.

نوازانی اظهار کرد: کمیسیون ماده 5 نیز در خصوص ایجاد مقدمات قانونی برای انجام این طرح اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: با تعامل با مالکین منازل شخصی و پمپ بنزین و با استفاده از نظرات کارشناسی، این واحدها به منطقه ای دیگر منتقل خواهند شد.

مدیر کل دفتر فنی و عمرانی استانداری مرکزی به ماده 91 اشاره و بیان کرد: با توجه به این ماده، اداره راه و شهرسازی استان مرکزی، بررسی ها و اقدامات لازم را در خصوص زمین های مورد درخواست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری انجام دهد.