|

رضا رحمانی در سفر یک روزه خود به اراک، در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور استاندار مرکزی و معاونین و نمایندگان استانی در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، شرکت کردند.