چهارمین نشست کارگروه شهر و صنعت توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی به منظور حلب مشارکت صنعتگران در سرمایه گذاری شهری امروز صبح در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با حضور مسئولین مربوط برگزار شد.