قالی هایی که با گره بافته میشوند پس از اتمام کاربافت، پرز یا خامه اضافه با ارتفاع مناسب با رج شمار کوتاه میشوند به این عمل پرداخت میگویند.پرداخت فرش به روش های سنتی و ماشینی صورت میگیرد. در روش سنتی یا دستی با استفاده از قیچی های مخصوص پرداخت انجام میگیرد و در روش ماشینی از دستگاه تراش برقی مخصوص استفاده میشود. این دستگاه به صورت دورانی بر روی فرش کشیده شده و عملیات پرز زنی انجام میگیرد. پرداخت فرش کاری تخصصی و دقیق است که افراد متخصص و ماهر در این زمینه میتوانند این عمل مهم را انجام دهند چرا که در صورت کوچکترین اشتباه تمام زحمات بافنده به هدر میرود. گاهی در هنگام پرداخت سنگ زدن قالی انجام میشود در این عملیات فلس های الیاف پشمی صیقل داده شده و رنگ های اضافی پشم ها از بین میرود و فرش حالت مخملی و ابریشمی پیدا میکند . از فواید پرداخت فرش این است که طرح و نقش قالی جلوه زیباتری پیدا میکند.

لینک کوتاه خبر