تعداد مطالب امروز:

توئیت برنا
 • 1

  آلمان دو - سوئد یک؛ پایان بازی/برنا

 • 2

  آلمان دو - سوئد یک؛ گل: کروز دقیقه 95/برنا

 • 3

  آلمان یک - سوئد یک؛ گل: مارکو رویس دقیقه 48/برنا

 • 4

  نیمه دوم دیدار تیم‌های آلمان و سوئد آغاز شد/برنا

 • 5

  آلمان صفر - سوئد یک؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 6

  آلمان صفر - سوئد یک؛گل: تویوونن دقیقه 32/برنا

 • 7

  دیدار تیم‌های آلمان و سوئد در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/برنا

 • 8

  مکزیک دو - کره جنوبی یک؛ پایان بازی/ برنا

 • 9

  مکزیک دو - کره جنوبی صفر؛ گل: چیچاریتودقیقه 66/برنا

 • 10

  نیمه دوم بازی دو تیم مکزیک و کره جنوبی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه آغاز شد/برنا

 • 11

  نیمه اول بازی دو تیم کره جنوبی ومکزیک با نتیجه یک بر صفر به نفع مکزیک به پایان رسید/برنا

 • 12

  مکزیک یک - کره جنوبی صفر؛ گل: ولا( پنالتی) دقیقه 26/برنا

 • 13

  دیدار تیم‌های مکزیک و کره جنوبی در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/برنا

 • 14

  بلژیک 5-2تونس؛ زننده گل: خزری در دقیقه 95/ برنا میچی باتشوایی

 • 15

  بلژیک 5-1 تونس؛ زننده گل: باشوایی در دقیقه 90/ برنا میچی باتشوایی

 • 16

  بلژیک 4-1 تونس؛ زننده گل: هازارد در دقیقه 51/ برنا

 • 17

  نیمه دوم بازی دو تیم بلژیک و تونس در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه آغاز شد/برنا

 • 18

  نیمه اول بازی دو تیم بلژیک و تونس با نتیجه سه بر یک به سود بلژیک به پایان رسید/برنا

 • 19

  بلژیک 3-1 تونس؛ زننده گل: لوکاکو در دقیقه 48/ برنا

 • 20

  بلژیک دو - تونس یک؛ گل: برون دقیقه85/ برنا

 • 21

  بلژیک دو - تونس صفر؛ گل: لوکاکو دقیقه 15/ برنا

 • 22

  بلژیک یک - تونس صفر؛ گل: هازارد( پنالتی) دقیقه 7/برنا

 • 23

  دیدار تیم‌های بلژیک و تونس در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/برنا

 • 24

  سوئیس 2-1 صربستان- پایان بازی/ برنا

 • 25

  سوئیس 2-0 صربستان- پایان بازی/ برنا

 • 26

  سوئیس یک - صربستان یک؛ گل: گرانیت ژاکا دقیقه52/ برنا

 • 27

  نیمه دوم دیدار تیم‌های سوئیس و صربستان آغاز شد/برنا

 • 28

  سوئیس صفر - صربستان یک؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 29

  سوئیس صفر - صربستان یک؛ گل: الکساندر میتروویچ دقیقه 5/ برنا

 • 30

  دیدار تیم‌های سوئیس و صربستان در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/برنا

 • 31

  نیجریه دو - ایسلند صفر؛ پایان بازی/برنا

 • 32

  نیجریه دو - ایسلند صفر؛ گل: احمد موسی دقیقه 76/برنا

 • 33

  نیجریه یک - ایسلند صفر؛ گل: احمد موسی دقیقه 49/برنا

 • 34

  نیمه دوم دیدار تیم‌های ایسلند و نیجریه در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 35

  نیجریه صفر - ایسلند صفر؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 36

  دیدار تیم‌های ایسلند و نیجریه در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 37

  برزیل دو - کاستاریکا صفر؛ پایان بازی/برنا

 • 38

  برزیل دو - کاستاریکا صفر؛ گل: نیمار دقیقه 97/برنا

 • 39

  برزیل یک - کاستاریکا صفر؛ گل: کوتینیو دقیقه 91/برنا

 • 40

  نیمه دوم دیدار تیم‌های برزیل و کاستاریکا آغاز شد/ برنا

 • 41

  برزیل صفر - کاستاریکا صفر؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 42

  دیدار تیم‌های برزیل و کاستاریکا در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 43

  آرژانتین صفر - کرواسی سه ؛پایان بازی/ برنا

 • 44

  آرژانتین صفر - کرواسی سه ؛ گل: ایوان راکیتیچ دقیقه 91/ برنا

 • 45

  آرژانتین صفر - کرواسی دو ؛ گل: لوکا مودریچ دقیقه 81/ برنا

 • 46

  آرژانتین صفر - کرواسی یک؛ گل: آنته ربیچ دقیقه 53/ برنا

 • 47

  نیمه دوم دیدار تیم‌های آرژانتین و کرواسی آغاز شد/ برنا

 • 48

  آرژانتین صفر - کرواسی صفر؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 49

  فرانسه یک - پرو صفر؛ پایان بازی/ برنا

 • 50

  نیمه دوم دیدار تیم‌های فرانسه و پرو آغاز شد/ برنا

پربازدیدها

آخرین عناوین

عنوان
 • قاب روز

روی خط رسانه ها

برگزیده برنا