به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مصطفی زائرپور افزود: با توجه به مصرف بالای آب در شهر میناب برخی محله های بالادست از جمله پاکوه با مشکل افت فشار آب مواجه بودند که با تدابیر اتخاذ شده این مشکل برطرف شد.

وی افزود: مشترکین محله پاکوه بخاطر قرار گرفتن در بلندی بیشترین افت فشار و کم ابی را داشتند که با توسعه شبکه و جابجایی انشعابات این مشکل برطرف شد.

به گفته زائرپور، در اجرای این طرح یکهزار متر شبکه جدید احداث و 45 انشعاب نیز جابجا شد.

وی افزود: با اقدامات انجام شده، مشکل عمده مشترکین واقع در محدوده پاکوه مرتفع شده که با وارد مدار شدن یک حلقه چاه جدید وضعیت آبرسانی به تعداد محدودی از مشترکین که بالاتر از مخازن شهر قرار داشته، در ساعاتی که مدیریت فشار آب اعمال می شود، مرتفع خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: