به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مهرداد کرمی گفت: این حوزه هموراه کوشیده  نیازهاس سازمان شناسایی و استعداد کارکنان به عنوان سرمایه قابل اتکا بهعنوان هدف اصلی در دستور کار قرار دهد به گونه ای که استمرا حضور منطقه در رقابت های ملی و بین المللی را تضمین نماید ودر گام دوم ایفای مسئو لیت های اجتماعی است که سطحی بسیار گسترده با توجه به محرو میت هیی که در پیرامون احساس میشود

وی در ادامه کارآمدی و بهره‌وری از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار در پایداری و بقای یک مجموعه به‌شمار می‌روند و اظهار داشت بهره‌وری در حوزه‌های مختلفی همچون تولید، انرژی و ... مطرح می‌شود اما کارآمدی نیروی انسانی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است؛ چراکه منابع انسانی به مثابه‌ مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها هستند. تحقق بهره‌وری نیروی انسانی، نیازمند رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن‌هاست. به همین منظور واحد منابع انسانی، جذب، تامین و رشد توانایی‌های نیروی انسانی را بر عهده دارد. 

عضو هئیت مدیره منطقه ویژه  گفت:  یک مجموعه بدون وجود نیروی انسانی، مفهومی ندارد و  منابع انسانی به‌عنوان عاملی حیاتی در بقای سازمان، نقش‌آفرینی می‌کنند و بر همین اساس نیز بهبود و افزایش مستمر بهره‌وری سازمان، مستلزم رشد و کارآیی کارکنان و تقویت نیروی انگیزش آنان است. تلاش، انگیزه و رضایت منابع انسانی، نقش اثرگذاری در رشد و توسعه و موفقیت یک سازمان دارد. درنتیجه باید از انگیزه‌هایی به‌عنوان موتور محرک یا نیروی پیش‌برنده منابع انسانی استفاده کرد.

کرمی  با بیان اینکه در حال حاضر تعداد نیروهای انسانی شرکت را .588نفر تشکیل می‌دهند که از این تعداد، 87 نفر کارکنان رسمی و 501نفر کارکنان قراردادی هستند باید خاطرنشان کرد که سهم قابل توجهی از نیروهای مشغول کار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را بومیان این استان تشکیل می‌دهند و همین موضوع جای بسی خوشحالی دارد.

 

 معاون منابع انسانی منطقه ویژه  عنوان کرد: در این معاونت، سرانه‌ای برای آموزش منابع انسانی در نظر گرفته شده است. کلاس‌های آموزشی متعددی در حوزه‌های برق، مکانیک، تخلیه و بارگیری و ... برگزار می‌شود. این کلاس‌ها برحسب نفر بر ساعت و با توجه به سمت افراد و تخصص آن‌ها برگزار می‌شود. برای برگزاری کلاس‌های آموزشی یاد شده، با موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها قرارداد بسته می‌شود. همچنین برای ایجاد انگیزه در کارکنان، خدمات رفاهی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. از جمله این خدمات رفاهی باید به هزینه سفر، عیدی در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی، کمک‌هزینه تحصیل فرزندان، قرارداد مشترک با سالن‌های ورزشی جهت استفاده کارکنان و ... اشاره کرد. با تقویت انگیزه منابع انسانی مجموعه، بازدهی هر چه بیشتر این نیروها را به‌دنبال دارد. همچنین روحیه خانواده کارکنان را شاداب می‌کند و به‌صورت غیر مستقیم در افزایش کارآیی، موثر خواهد بود.

 

 

 کرمی در پایان گفت: برنامه ریزی در این حوزه اشاره کرد که حاصل تلاشهای خود  در ارتقا بهبود معیشت روستاهای پیرامون منطقه ویژه  و همچنین فرادست اعلام کرد و جذب جوانان در شرکتها پیمانکاری و مشارکت آنان در ساختن توسعه استان با هدف کاهش مشکلات اجتماعی و تغییر آهنگ تجارت صرف به رویکرد صنعتی  ،مشارکت در ایجاد وحدت با برنامه ریزهای فرهنگی و اجتماعی را می توان نام برد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: