به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، فاطمه جراره گفت: متاسفانه شهرداری بندرعباس بدون مجوز نسبت به جذب نیرو در سال گذشته اقدام کرده و در حال حاضر که از نظر قانونی امکان پرداخت حقوق و مزایای این مستخدمین وجود ندارد، در محافل مختلف مسئولیت این مسئله را بر دوش شورا انداخته و این رویه ای کاملا اشتباه است.

وی بیان کرد: شورای شهر بندرعباس در جذب نیرو و اخراج نیروهای شهرداری هیچ دخالتی نداشته است  و افرادی که بدون مجوز قانونی استخدام را انجام داده است و حقی ایجاد کرده باید پاسخگو باشد و حق و حقوق این کارگران را در اسرع وقت پرداخت کنند.

رئیس شورای شهر بندرعباس در ادامه گفت: تاکنون موضوعات مختلفی به شهردار بندرعباس تذکر داده شده و سریال تذکرات متعدد در خصوص عدم پرداخت حقوق کارگران بخش تنظیف و فضای سبز باعث ایجاد فضای نامناسب در بین شهروندان و کارگران شده است و عدم پرداخت حقوق کارگران بخش تنظیف و فضای سبز سبب بی نظمی در سیستم این سازمان خواهد شد و کارگران وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند و از طرفی باعث ایجاد جو روانی نامطلوبی می شود که باید حل این موضوع در الویت شهرداری بندرعباس قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهرداری بندرعباس نظارت بر کار پیمانکاران را پشت گوش انداخته است بیان کرد: عدم نظارت بر کار پیمانکاران سبب به تعویق انداختن حقوق کارگران تنظیف و فضای سبز شده است که این نشان از مدیریت ضعیف شهردار بندرعباس است.

جراره در ادامه با بیان اینکه از سوی اعضای شورای شهر تذکرات متعددی در مورد مسائل مختلف داده شده است تصریح کرد:  تذکرات شورای شهر بندرعباس به شهرداراز مرحله صحن شورای شهر گذشته است و باید برای حل این مشکلات اختیاری که قانون گذار به اعضای شورای شهر داده است ورود کنیم و نماینده شهردار این موارد را به اطلاع شهردار برسانند تا سریعتر برطرف شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: