به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حیدری افزود:غرب و شرق هرمزگان در زمینه اجرای طرح های آبزی پروری پتانسیل های مناسبی برخوردار هستند که شکوفایی این ظرفیت ها نیازمند برنامه ریزی هدفمند و منسجم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری با رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه است.

پرورش ماهی در قفس قابلیت دیگر هرمزگان در کنار پرورش میگو است که می تواند نقش بسزایی در ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش تولید استان ایفا نماید.

واگذاری اراضی پرورش میگو در هرمزگان در قالب شرکت شهرکهای شیلاتی به افراد واجد شرایط، دارای توان  مالی، توان فنی و طبق  دستورالعمل های قانونی ابلاغی باشد تا شاهد به ثمر نشستن هرچه سریعتر سرمایه گذاری ها در این حوزه باشید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: