به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، منوچهر خوشدل افزود: هر ساله با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف، مشکلاتی در تامین آب این روستاها بوجود می آید که برای رفع آن تدابیری از سوی شرکت آب و فاضلاب اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آب این روستاها از محل سه حلقه چاه تامین می شود، تصریح کرد، طی دو هفته آینده یک حلقه چاه جدید نیز برای تامین آب روستاهای تحت پوشش وارد مدار می شود.

به گفته مدیر منطقه سه آب و فاضلاب بندرعباس، با تجهیز چاه جدید که عملیات آن در دست اقدام است وضعیت آب این روستاها بهبود می یابد.

خوشدل همچنین به اجرای خط جدید انتقال آب به 36 روستای تحت پوشش زهوکی مغیران اشاره کرد و گفت: 22 کیلومتر از این خط احداث شده که 5 کیلومتر باقیمانده نیز در حال لوله گذاری است.

وی افزود: با تکمیل این خط انتقال، وضعیت آب روستاهای یاد شده نیز بهتر خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: