به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،منوچهر خوشدل با بیان اینکه:وضعیت منابع زیر زمینی منطقه سرخون طی سال های اخیر کاهش محسوسی داشته که روی برداشت آب شرب روستا نیز تاثیر مستقیمی گذاشته است.

وی افزود: خشکسالی چند سال اخیر و همچنین افزایش مصرف در بخش های مختلف شرب و کشاورزی بر چاه های در اختیار آب و فاضلاب نیز تاثیر گذاشته تا جایی که اخیرا برای تامین آب مشترکین نیز با مشکلاتی مواجه شدیم.

خوشدل با بیان اینکه برای جلوگیری از تنش آبی با دستور مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان مجوز برداشت آب از چاه های تامین کننده صنایع و شهرک نامجو صادر شد، گفت: استفاده از این چاه، زمینه پایداری آب شرب نزدیک به دو هزار خانوار روستای سرخون فراهم شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: