به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رضا کمالی زرکانی در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از استاندار هرمزگان به لحاظ هویت بخشی به حوزه فرهنگ و هنر استان گفت : در گذشته کمتر پیش می آمد که طرح ها و پیشنهادات فرهنگی استان در شورای برنامه ریزی استان مطرح و تصمیم گیری شود اما وی دستور تشکیل کارگروه کاری فرهنگی را با حضور دستگاه های فرهنگی جهت جمع بندی و تدوین طرح ها و پیشنهادات فرهنگی را صادر کردند.

وی افزود : در این گروه کاری هریک از دستگاه های عضو یک تا سه طرح و پیشنهاد برجسته را که ضرورت اجرای آن برای استان حیاتی است را می توانند در این گروه کاری مطرح می کنند که طی چند جلسه توسط اعضا بررسی و موارد دفاعیه آن برای کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان و سپس در شورای برنامه ریزی هرمزگان برای تصویب مطرح خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد : طرح های کلان فرهنگی استان به گونه ای تدوین می شود که شمولیت و گستردگی بالایی داشته باشد و همه دستگاه های استان را در بر بگیرد و بیشترین خدمات آن در راستای علامت فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی باشد.

کمالی زرکانی یادآور شد : در این نشست بیش از 15 طرح کلان از سوی دستگاه های فرهنگی استان مطرح شد که مصوب گردید که دفاعیه این طرح ها در جلسه آتی آمده و پس از بررسی نهایی جهت ارائه به کار گروه فرهنگی و اجتماعی استان ارسال شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: