به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،محمدرضایی گفت:اتصال هدر ورودی، خروجی و گردش داخلی توربوپمپ ۲۰۴ مرکز انتقال نفت قطب آباد به منیفولد اصلی مرکزانتقال نفت پس از هماهنگی های لازم با ستاد، خط ۲۶اینچ بندرعباس-رفسنجان به مدت۱۲ساعت توقف شد .

وی خاطرنشان کرد: فنس ولو اصلی ورودی و خروجی مرکز انتقال نفت قطب آباد بسته و پس از تخلیه منیفولد ، ضمن رعایت کلیه جوانب ایمنی و زیست محیطی، بند فلنج ها باز و ضمن تعویض گسکت ، هدر ورودی ، خروجی  و گردش داخلی توربین ۲۰۴به منیفولد اصلی با همکاری کلیه واحدهای عملیاتی و فنی منطقه خلیج فارس وصل شد.

رضایی بیان داشت: این عملیات جهت آماده سازی، انجام تست نشتی از اتصالات پمپ و چک کردن مکانیکال سیل و پیش راه اندازی توربوپمپ ۲۰۴ طبق هماهنگی و ظرف مدت ۱۲ ساعت با موفقیت در زمان تعیین شده صورت گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: