به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد قویدل با اشاره به اهمیت رشته های مهارتی و ایجاد شغل پس از پایان تحصیلات متوسطه، افزود : در سال تحصیلی اینده، چهار عنوان رشته جدید در هنرستانهای شاخه کاردانش سطح استان اضافه شده است.

وی افزود: رشته مهماندار هواپیما، دستیار فنی تعمیر و نگهداری هواپیما ، خدمات گلخانه ای و تولید محتوای آموزش الکترونیکی به عنوان چهار رشته فعالی هستند که در سال تحصیلی اینده در هنرستان های کاردانش تدریس می شوند.

قویدل هدف از انتخاب هر رشته برای هنرستان ها توسعه آن مهارت در منطقه دانست و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و  اشتغال مناطق استان ، رشته ها به هنرستان های کاردانش هر منطقه که در پیوست آمده است. تخصیص داده شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: هنرستان های مذکور با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کوید 19 ،جهت جذب و آگاه ساختن هنرجو از رشته های جدید ،فعالیت خود را از طریق فضای مجازی و بوسیله مشاوران خود آغاز نموده اند.

قویدل گفت: امیدواریم با توسعه رشته های مهارتی  ، فارغ التحصیلان بومی متخصص  تربیت کنیم و هرمزگانی بی نیاز از کمبود نیروی متخصص بسازیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: