به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مصطفی مازندرانی با اعلام این خبر، بیان کرد: متصرفین در این اراضی با برنامه ریزی از قبل تعیین شده و هدفمند نسبت به تسطیح، تفکیک و دپو صدها کامیون سنگ، پی کنی و همچنین دیوار چینی اقدام کرده و برخی از این اراضی نیز به اشخاص غیربومی فروخته شده بود. 

وی ادامه داد: مطابق برنامه ها و طرح های حفاظتی تبیین شده و با تلاش شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم شاهد هستیم که خوشبختانه روند تصرفات اراضی ملی و دولتی، رو به کاهش است. 

مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با تدابیر اندیشیده شده از سوی مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم و حمایت های قانونی رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان و دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها، خصوصاً فرماندهان محترم نیروی انتظامی و دریابانی شهرستان قشم، اقدامات خوبی در زمینه صیانت از اراضی ملی و دولتی و پیشگیری و مبارزه با زمین خواری در سطح جزیره قشم انجام شده و شاهد کاهش میزان تصرفات اراضی ملی و دولتی در قشم نسبت به گذشته هستیم.

به گفته مازندرانی؛ با اجرای این حکم میزان رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی از ابتدای سال جاری به 391 هزار و 434 مترمربع با ارزش تقریبی 3 هزار و 556 میلیارد و 400 میلیون ریال رسیده است.

وی با اشاره بیان به اینکه مقابله با زمین خواری یک تکیف ملی است و تصرف، تجاوز و تعدی به اراضی ملی و دولتی باعث تضییع حقوق عامه می شود، تصریح کرد: نباید گذاشت یک یا چند نفر خاص از حقوق ملت سوءاستفاده کنند و از مردم شریف و مسئولین محلی، خصوصاً شوراها و دهیاران تقاضا داریم برای مقابله و مبارزه با زمین خواری به نیروهای رفع تصرف اراضی ملی و دولتی و اجراییات کمک کنند.

مازندرانی در پایان با اشاره به اهمیت رفع تصرف اراضی ملی و دولتی صورت گرفته در روستای تورگان جزیره قشم، گفت: این موفقیت نتیجه اجرای دقیق سیاست های مهندس مؤمنی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، حمایت های قانونی جناب صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان و جناب صفایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و همچنین همکاری جناب سرهنگ راست خدیو جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان قشم و سایر معاونین و مدیریت های مرتبط سازمان منطقه آزاد قشم است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: