به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، به منظور جلوگیری از افزایش و شیوع بیماری کرونا در بین جامعه صیادی و همچنین عمده فروشان ماهی و خرده فروشان و رعایت اصول بهداشتی، در محل سالن کنفرانس فرمانداری جلسه ای به ریاست عزیزاله کناری فرماندار برگزار شد.

عزیزاله کناری در این جلسه ضمن تبریک روز اصناف اظهار داشت: با توجه به اینکه بازار ماهی فروشان به محل جدید انتقال پیدا کرده و عمده فروشان ماهی نیز در داخل منازل و کوچه های مقابل فعالیت داشتند لذا از این پس به بطور موقت در یکی از سوله های اسکله صیادی بندرعباس فعالیت آنها آغاز می گردد تا بتوانند ماهی را به صورت بهداشتی و بانظارت حوزه بهداشت عرضه کنند و محل های قبلی نیز مصدود خواهد شد.

وی در ادامه افزود: برای اینکه سوله را آماده استفاده کنیم باید بهره بردار اسکله فضای سوله را به صورت اجاره در اختیار عمده فروشان قرار دهد و از محل درآمد مربوطه محیط سوله را با نظر بهداشت آماده سازی کند تا امکان استقرار کلیه امکانات عمده فروشان در آنجا مهیا شود.

این مقام مسئول بیان داشت: گارد ورودی اسکله از ورود هر فرد فاقد ماسک به داخل اسکله جلوگیری کند و برای افراد فاقد ماسک، عرضه ماسک در جلو اسکله فراهم گردد.

کناری گفت: برای اجرای سالن محل عرضه عمده فروشان ماهی پیرو مکاتبات قبلی با اداره کل شیلات مقرر شد شیلات در پیگیری رفع مشکل زمین مذبور تسریع نماید تا عملیات احداث مجتمع سریعتر آغاز شود.

وی در پایان تصریح کرد: شیلات شرایط را برای استقرار قایق های صیادی درون اسکله فراهم سازد و از خروج قایق های صیادی حامل بار از اسکله به خیابانهای مجاور جلوگیری و در صورت مشاهده شهرداری نسبت به توقیف آن اقدام و شیلات نیز از صدور مجوز صید آنها جلوگیری بعمل آورد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: