به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رضا کمالی زرکانی گفت : بدنبال هماهنگی و توافقات به عمل آمده با سازمان تامین اجتماعی مقرر شد از روز شنبه مورخ 24 خرداد ماه دفترچه درمانی آن دسته از اعضای صندوق که در اسفند ماه سال 98 بیمه درمانی برقرار بوده و به دعوت صندوق از ابتدای سال حق بیمه سه ماهه اول سال جاری خود را پرداخت نکرده اند تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد.

وی در ادامه افزود : در خصوص اعضایی که به فراخوان های فبلی صندوق اعتماد داشته و هیچ اقدامی (اعم از اخذ فیش و یا پرداخت حق بیمه) به عمل نیاورده اند برابر توافقات به عمل آمده و مستندات دریافتی از سازمان تامین اجتماعی مقرر شد حق بیمه و سرانه درمان فروردین ، اردیبهشت و خرداد ایشان از سوی صندوق مستقیما به حسابی که به تفکیک هر بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است واریز شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد : در خصوص آن دسته از اعضایی که مبادرت به دریافت فیش پرداخت از سازمان تامین اجتماعی نموده ، اما وجهی بابت سهم بیمه خود به حساب سازمان پرداخت نکرده اند این امر باعث شده است تا صرفا با همان فیش پرداخت حق بیمه امکان پذیر باشد باید برابر مبلغ درج شده در فیش دریافتی که متناسب با ماه های تعیین شده از سوی بیمه شده متفاوت است نسبت به پرداخت مستقیم به حساب آن سازمان در مهلت قانونی اقدام نمایند.

کمالی زرکانی یادآور شد : مقرر شد تا به استناد اطلاعات دریافتی از سازمان تامین اجتماعی ، صندوق نسبت به استرداد حق بیمه و سرانه درمان سه ماهه اول سال به این دسته از اعضا اقدام نمایند.

وی در مورد آن گروه از اعضایی که علی رغم اطلاع رسانی های مکرر مبادرت به پرداخت سهم بیمه خود به حساب سازمان نموده اند اشاره کرد و افزود : برابر مصوبه هیئت مدیره مقرر شد تا اقدامات لازم (به استناد اطلاعات دریافتی از سازمان تامین اجتماعی ) در خصوص استرداد وجه محاسباتی حق بیمه و سرانه درمان سه ماهه اول سال عضو در ماه های آتی از طریق واریز به حساب شبا اعلامی از سوی عضو که در سامانه عضویت صندوق اعلام و ثبت شده است و یا از طریق هنر کارت اختصاصی عضو که بزودی برای آن ها ارسال خواهد شد اقدام نماید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پایان بیان کرد : از آنجایی که پرداخت حق بیمه سهم عضو توسط صندوق مختص سه ماهه اول سال جاری می باشد لذا از ابتدای تیرماه دریافت برگ پرداخت حق بیمه و واریز آن به حساب سازمان توسط بیمه شده به روال عادی برگشته و بیمه شده موظف شده به پرداخت سهم خود در موعد قانونی اعلام شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: