به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، "اله مرادعفیفی پور"با اشاره به  الزامات کنوانسیون استانداردهای آموزشی، صدورگواهینامه و نگهبانی دریانوردان اظهارداشت: بر اساس الزامات اینکنوانسیون، گذراندن دوره آموزشی شناور بقا و قایق های نجات به غیر ازقایق های نجات تندرو، برای تمامی دریانوردان اعم از افسران، فرماندهان ومهندسان کشتی های اقیانوس پیما و سفرهای نزدیک به ساحل ضرورت دارد .

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته از سوی همکاران معاونت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همچنین همکاری اداره کل امور دریانوردان سازمان اولین قایق نجات در استان توسط یکی از مراکز آموزشی دریانوردی مورد تأیید در استان، نصب و همزمان با روز جهانی دریانورد  مورد بهره برداری قرار می گیرد .

عفیفی پور با بیان اینکه تا پیش از این دریانوردان استان جهت گذراندن دوره مذکور، علاوه به عزیمت به مرکز و یا سایر استانها و صرف مدت زمان، متحمل هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان می شدند خاطر نشان کرد: با فراهم شدن این امکان دریانوردان می توانند بدون دغدغه دوره مورد نیاز را در مراکز آموزشی دریانوردی یاد شده و در خود استان  گذرانده و گواهی نامه دریافت نمایند.

به گفته وی با اخذ این مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی و نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز، امکان برگزاری  سه دوره آموزشی برای 60نفر از دریانوردان هرمزگانی در ماه فراهم شده است .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: