به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، فاطمه نوروزیان اظهار کرد: شماره تلفن 3118 به منظور اخذ گزارش‌های مردمی در زمینه تخلفات مرتبط با بیماری کرونا در حوزه بهداشت محیط ایجاد شده است و مردم می‌توانند از ساعت 8 صبح تا 22، موارد مرتبط با عدم رعایت پروتکل‌های کرونا را هم در زمینه عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط‌های مختلف به این شماره گزارش کنند.

وی افزود: گزارش تخلفات کسبه و فروشگاه‌های سطح شهر نیز از طریق همین شماره اخذ و بررسی خواهد شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بیان کرد: این شماره همچنین از ساعت 8 تا 12 صبح در زمینه پاسخ‌دهی به نتایج تست کرونای آن دسته از هم‌استانی‌هایی که طی 48 تا 72 ساعت هنوز نتیجه تست خود را دریافت نکرده‌اند نیز فعال خواهد بود.

نوروزیان تأکید کرد: رعایت بهداشت فردی همچنان بهترین راه برای مراقب از خود و خانواده‌مان در برابر ویروس کرونا است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: