به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد عباسی در باره اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار مرغ با توجه به افزایش قیمت و همچنین افزایش تقاضای مردم در روزهای اخیر اظهار داشت: ذخایر استراتژیک مناسب و کافی از مرغ توسط دولت ذخیره شده است .

وی بیان داشت : طبق مصوبه نود وهشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت فروش مرغ منجمد شرکت پیشتیبانی امور دام کشور حداکثر12900تومان درب سردخانه و 13500تومان قیمت خرده فروشی به ازاء هرکیلو گرم اعلام شده است.

عباسی افزود : طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور از مقدار 5هزار تن گوشت مرغ منجمد تخصیص یافته به استانهای سراسر کشور مقدار یکصد تن به استان هرمزگان اختصاص داده شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: