به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، موسی دادی زاده سرخائی در جلسه ساماندهی مدارس هیأت امنایی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: 98 مدرسه ابتدائی، 49 مدرسه متوسطه اول، 19 مدرسه متوسطه دوم و 14 هنرستان در استان جزو مدارس هیأت امنایی می باشند.

وی افزود: قریب به 60 هزار دانش آموز هرمزگانی در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در این 189 مدرسه هیأت امنایی استان مشغول به تحصیل هستند.

دادی زاده ادامه داد: مطابق بخشنامه، قوانین و مقررات مدارس هیأت امنائی  ارسال شده از وزارت آموزش و پرورش، مدارس روستایی، چندپایه و مختلط نمی توانند تبدیل به مدارس هیأت امنایی شوند و یا اگر در گذشته بوده اند، به مدارس عادی دولتی برخواهند گشت.

وی تصریح کرد: مدارس هیأت امنایی باید دارای شیفت ثابت صبح باشند و مدارس چرخشی در یک زمانبندی برنامه ریزی شده باید به مدارس عادی دولتی تبدیل شوند.

دادی زاده به کیفیت بخشی مدارس هیأت امنایی اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدارس مبالغی در راستای خدمات آموزشی، پرورشی و فوق برنامه به دانش آموزان دریافت می شود که مدیران باید با خرد جمعی و استفاده از ظرفیت اولیاء و همچنین هیات امنای این مدارس، نسبت به ارتقاء بیش از پیش امورات آموزشی و پرورشی تلاش کنند.

این مسئول با بیان اینکه امتیاز مدارس هیأت امنایی که موفق به تحقق شاخص ها نشوند لغو خواهد شد، گفت: آن دسته از مدارسی که زیر 150 امتیاز مدارس هیأت امنایی را کشب کنند به حالت مدارس عادی دولتی برخواهند گشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: