به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محسن قضاوتی با بیان این مطلب و اشاره به تاکید بر اجرای صبورانه فعالیتها، کنترل، هوشیاری و رعایت قوانین و استانداردهای لازم در پالایشگاه گفت: در سال 98 به منظور پیشگیری از خطر و حفظ ایمنی 2918 مورد پایش های ماهیانه و روزانه ایمنی از واحدهای عملیاتی، کارگاه ها، انبارها، محوطه های آزاد و همچنین 1408 مورد اندازه گیری فیزیکی و شیمیایی عوامل زیان آور در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی صورت گرفت.

وی افزود: در همین راستا 3828 مورد اندازه گیری پارامترهای محیط زیستی نیز در سطح واحدهای عملیاتی و شهرک مروارید شرکت پالایش نفت بندرعباس انجام شد.

قضاوتی با اشاره به اینکه عامل 90 درصد از حوادث، خطای انسانی و توجه نکردن به قوانین ایمنی است گفت: حفظ نیروی انسانی با اجرای قوانین ایمنی در اولویت قرار دارد و آموزش پذیر بودن و انتقال آموزشها به همراه تجربه به دیگران از وظایف مهم در صنعت نفت است.

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس داشت: در سال 98 به منظور آموزش موارد HSE و افزایش آگاهی نسبت به عوامل حادثه ساز، 31 هزار 328 نفر – ساعت برای کارکنان رسمی و 29 هزار 497 نفر - ساعت نیز برای کارکنان پیمانکاری کلاسهای آموزشی برگزار شد.

قضاوتی با بیان اینکه صنعت نفت صنعتی حساس است که در هر لحظه امکان خطر و بروز حادثه وجود دارد گفت: سال گذشته به منظور توانمند سازی و ارتقاء آمادگی کارکنان ، افزایش توان عملیاتی و قدرت تصمیم گیری درشرایط اضطراری ، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی عملکرد، 14 مورد مانور HSE و 59 مورد تمرین آتش و 2 مورد رزمایش میدانی و مشترک در شرکت پالایش نفت بندرعباس برگزار شد.

وی با اشاره به این که ایمنی در شرکت پالایش نفت بندرعباس با توجه به اهمیت آن و تاکیدات صورت گرفته در این مبحث به فرهنگ سازمانی شرکت شده است، تاکید کرد: مبحث ایمنی در همه پالایشگاهها به عنوان یک الزام مهم مطرح است اما در شرکت پالایش نفت بندرعباس شاخصهایی داریم که ما را در این زمینه جلوتر قرار داده است که علاوه بر اقدامات مستمر کنترلی و پایش فعالیت ها در تطابق با الزامات ایمنی، فعالیت های شاخصی از جمله پایش و بازدید از واحد های پالایشگاه با حضور همه مدیران، تجزیه و تحلیل شبه حوادث و برگزاری منظم جلسات ایمنی (HSE MEETING) در هنگام تعمیرات اساسی است و انجام مطالعات hazop واحدهای عملیاتی، اجرای پروژه های ارزیابی ریسک شغلی بر مبنای JSA و JHA نیز در پالایشگاه بندرعباس در راستای ارتقای ایمنی صورت گرفته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: