به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،زینب غریبی گفت:جلسه مجازی دبیران مجامع سازمان های مردم نهاد سراسر کشور بادکترسالک مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش وجوانان و دکترپاشا رئیس گروه مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش وجوانان ظهر دوشنبه ۱۶تیر ساعت ۱۵درنرم افزاراسکایپ برگزارشد.

وی گفت:دکترسالک دراین جلسه ازنقش و تاثیرمثبت و پیش برنده دبیران هرمجمع استانی ونقش به سزاری آن  دربازخورد عملکرد وفعالیت های مجامع صحبت کرد ،همچنین به بررسی مسائل ومشکلات وعملکردروئسای مجامع وچگونگی فعالیت ها وبرنامه های مجامع پرداخت، همچنین دراین گفت و گو ازاحتمال چگونگی برگزاری دومین دوره انتخاباتی مجمع ملی سازمان های مردم نهاد کشور باتوجه به شرایط کرونایی حاکم که بنابودبه میزبانی استان خراسان رضوی باحضورتمام اعضای مجامع استانی سراسر کشور وحضورمسئولین وزارت ورزش وجوانان به صورت حضوری درمشهدبرگزارشودگفت  احتمال مجازی بودن وتغییر نحوه برگزاری انتخابات باتوجه به شرایط کرونا نسبت به دور قبل وجود دارد.

غریبی گفت:پیش ازاین بنابود نشست ملی دبیران مجمع های استانی مردم نهاد سراسر کشور باحضورمسئولین وزارت ورزش وجوانان به مدت ۳روز وبه میزبانی استان البرز برگزارشود که باتوجه به شیوع ویروس کرونا این نشست تحت عنوان جلسه  مجازی دراسکایپ برگزارشد.

درانتها گفت:بنده نیز  به عنوان نماینده مجمع جوانان استان هرمزگان دراین گفت وگوی مجازی حاضربودم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: