به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان، علی زارعی افزود: در اجرای این عملیات، شبکه توزیع و انتقال آب روستا اصلاح و بازسازی شد.

وی با بیان اینکه اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی روستای دیول باعث افزایش فشار آب می شود، تصریح کرد، برای تکمیل این عملیات سه کیلومتر خط انتقال و دو کیلیومتر شبکه توزیع اصلاح و بازسازی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب جاسک همچنین از استانداردسازی 90 فقره انشعاب روستای دیول خبر داد و گفت: اهالی این روستاها سالها بدلیل فرسودگی شبکه با مشکل آب مواجه بودند و برای رفع نیازها، آبرسانی بوسیله تانکر صورت می گرفت که با انجام اصلاح و بازسازی شبکه، این مشکل مرتفع و جلوی هدر رفت آب گرفته شد.

زارعی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 10 میلیارد ریال عنوان کرد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: