به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،ابراهیم سعدینی با صدور 15 فقره پروانه بهره برداری 466میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش صورت گرفت،که زمینه اشتغال 182نفر در استان مهیا شد.

وی افزود : دربین پروانه های صادره در این مدت دراستان هرمزگان بخش محصولات کک وفرآوردهای نفتی کانی و غیر فلزی بااختصاص 362میلیارد ریال (77درصد ازکل سرمایه گذاری )،بیشترین سهم را در بین صنایع داشته است.

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان با اشاره به وضع موجود دربخش صنعت استان هرمزگان عنوان کرد: 908واحد صنعتی در استان دارای پروانه بهره برداری مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این واحدها با سرمایه گذاری بیش از 289هزارو 960میلیارد ریال ، اشتغالزایی بیش از 28هزارنفر را به همراه داشته اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: