به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مجتبی قهرمانی در دیدار با محمدمهدی حاج‌محمدی  اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی به منظور استفاده از ظرفیت های مختلف گروه های جهادی که در مسیر خدمت رسانی به اقشار مختلف و آسیب پذیر ، امتحان موفق و غرور آمیزی پس داده اند ، حضور این گروه ها به ویژه در حوزه پزشکی در زندان ها ، کمک بزرگی جهت بهبود وضعیت خدمت رسانی به مددجویان استان و سراسر کشور خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات مناسب و بهره گیری از تأسیسات حقوقی به منظور کنترل جمعیت کیفری زندانها یادآور شد: استفاده از فرصت قانونی ارائه خدمات اجتماعی جایگزین حبس در زندان برای آندسته از محکومینی که می توانند در این حوزه خدمات مفید و مؤثری را ارائه نمایند بسیار حائز اهمیت و راه گشا  خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین با اشاره به محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم تداوم روند خدمت رسانی با رعایت موازین بهداشتی ، راه اندازی سامانه ملاقات الکترونیک زندانیان با خانواده هایشان در استان هرمزگان و امکان بازدید الکترونیک قضات از زندانها را در این خصوص بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

محمدمهدی حاج‌محمدی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در جریان این دیدار اظهار داشت: در دوره تحول دستگاه قضایی توجه ویژه ای به کاهش جمعیت کیفری زندان ها شده است و این فرصت برای زندانیان فراهم‌ است که در صورت اصلاح از ارفاقات و تسهیلات قضایی بهره مند شوند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای کنترل جمعیت کیفری زندانها تصریح کرد: موفقیت در این موضوع نیازمند هم افزایی و همکاری تمامی نهادهای متولی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: