به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، الماس چراغ دار با اشاره به برنامه های این معاونت به منظور افزایش رضایت مندی کارمندان اقماری و عملیاتی عنوان کرد: با رایزنی و پیگیری هایی که با مسئولین بلند مرتبه مخابرات استان هرمزگان در راستای تسهیل در ارتباط دهی تلفن همراه و استفاده از سرویس های مبتنی بر دیتا صورت گرفت، شبکه اینترنت نسل سوم در مرکز انتقال نفت قطب آباد با همکاری کارشناسان معاونت مخابرات منطقه به بهره برداری رسید.

وی افزود : با اتمام این طرح درنیمه اولِ امسال، در آینده ای نزدیک و با اجرای طرح های در دست اقدام، شاهد ایجاد تغییرات گسترده تر در مراکز عملیاتی منطقه خلیج فارس از نظر کیفیت و کمیت فعالیت های مخابراتی خواهیم بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: