به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، نادر شهرزاد با بیان اینکه هر مستخدم شغلی در بدو ورود خود به سازمان نیاز به آموزش های تخصصی مرتبط با وظایف شغلی خود دارد گفت: در صورت عدم تحقق این آموزش ها شاهد لطمه زدن به کار، فعالیت و رفتار فرد خواهیم بود که خوشبختانه با تلاش صورت گرفته شاهد تحقق این آموزش ها در اداره کل شیلات هرمزگان هستیم.

وی با اشاره به اخذ سهمیه جذب ۵۰ نفر نیروی جدید در اداره کل شیلات هرمزگان و از طریق آزمون های فراگیر استخدامی گفت: با پیگیری های انجام شده و با وجود شیوع ویروس کرونا این اداره کل برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان جدید را بصورت مجازی آغاز کرده است.

شهرزاد با بیان اینکه این دوره آموزشی با حضور 40 نفر از نیروهای استخدامی شیلات هرمزگان برگزار می شود گفت: شش نفر از مدرسین  و  در قالب 70 ساعت این دوره ها را طی یک هفته برگزار خواهند کرد.

رئیس امور اداری شیلات هرمزگان حضور نیروهای جدیدالورود در دوره آموزشی را که قبلا در این دوره شرکت نکرده اند الزامی خواند و گفت: این دوره آموزشی بدوخدمت از پنجم مرادماه جاری آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: